ZANIMLJIVOSTI

Faust Vrančić tečno je govorio najmanje 7 jezika. Vrančić je bio najvažniji korektor i tehnički pisac u Hrvata na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. Veneciji je 1595. tiskano i danas iznimno zanimljivo djelo “Machinae novae” (Novi strojevi), u kojem se nalazi 49 skica i projekata s prikazom 56 tehničkih izuma, projekata i konstrukcija (mostovi, iskorištavanje vodotokova kao pogonskog sredstva, “homo volans”…), koji su iznimnom crtačkom vještinom izvedeni u bakropisima velikog formata. Po tome je ta knjiga vjerojatno jedna od najljepših hrvatskih knjiga svoga vremena. Faust Vrančić je negdje u Veneciji izveo skok svojim padobranom kako bi ga isprobao. Ta činjenica je eksplicitno navedena u knjizi koju je napisao engleski biskup John Willkins.


Nema komentara:

Objavi komentar